Fleximaal ESF onderzoek

Werk tussen de 12 en 20 procent efficiënter

Het Europesche Sociale Fonds ESF deelt subsidies uit vanuit Brussel. Deze worden in Nederland beoordeeld en begeleid door Agentschap NL / Agentschap SZW, en tegenwoordig de Rijksdienst voor Ondernemers RVO. In de eerste dagen waren de subsidies op basis 75% vergoeding, in latere tranches waren deze op basis 50% vergoeding.

De vergoeding in 2009 was op basis van de loonsom. Je moest dus eerst alles zelf betalen, maar kreeg dan achteraf wat geld terug. Zo werd in het traject Fleximaal nagenoeg 92k uitbetaald. Daar ging wel anderhalf jaar overheen, want reken er niet op dat de overheid tijdig en volledig handelt. Bij de meeste subsidies is het ook nog eens zo dat diegene die de regels moet naleven ook geen idee heeft van hoe de regels in de praktijk dienen te worden nageleefd, en dan dus maar heel erg streng op kleine zaken inspelen. Zo hadden wij een sheet waarop het woord "methode" stond, en daar werd bijna de gehele subsidie (aan het eind van het traject, dus als alle kosten al waren gemaakt) op afgekeurd. Een snelle aanpassing naar het woord "aanpak" was wel goed.

De subsidies gaan dus over het verbeteren van rendementen in het werkproces. Dit wordt sociale innovatie genoemd. Dit in tegenstelling tot de technische innovatie waar veel bedrijven goed in zijn. De sociale innovatie beschouwd het werkproces en kijkt waar er knelpunten zitten. Ook jou werkproces kan dus knelpunten hebben zonder dat je er zelf erg in hebt. Denk eens hoeveel tijd je kwijt bent aan het maken van offertes. En hoe vaak dat voorkomt. Dus als je drie offertes in de week maakt, en je neemt 2 uur per offerte. Dan ben je 6 uur in de week bezig aan offertes. Wanneer je via een andere aanpak offertes maakt, en daardoor doe je er 15 minuten over per offerte dan doe je er nog geen uur per week over voor dezelfde taak. Nog geen 1/6 van de tijd. En flinke verbetering. Alle losse kleine veelvoorkomende taken binnen bedrijven leveren daardoor enorme verbeteringen op en dat is waar de Fleximaal APP op inspeelt.