Fleximaal APP

Fleximaal NV winnaar van succes award "Beste APP bouwer van Nederland"

Het Bredase bedrijf Fleximaal is de beste APP bouwer van Nederland. Dit is door het onderzoeks instituut NBSA besloten. Circa 350 bedrijven zijn voorgedragen aan de commissie die op een groot aantal punten beoordeelt. Vooral de missie scoort hoge punten in combinatie met het innovatieve karakter van de organisatie.

"Je kunt natuurlijk ook ervoor zorgen dat die toko harder groeit" - aldus Robin Louwerse, initiatiefnemer van het bedrijf Fleximaal. In 2009 heeft het bedrijf Tailormade Media Group BV een onderzoek verricht voor het Europesche Sociale Fonds. Dit onderzoek heeft zich gericht op "sociale innovatie". Dat wil zoveel zeggen dat de manier waarop het werk is georganiseerd word bekeken om te zien waar er knelpunten zitten in de arbeidsproductiviteit. Aan de hand daarvan wordt de sociale innovatie potentie onderzocht en wordt een oplossingsrichting onderzocht waaruit blijkt hoeveel de verbetering in arbeidsparticipatie bedraagt. Aldus de heer Louwerse. De Fleximaal APP is later door het bedrijf BaseCode NV geproduceerd en wordt op de markt gebracht door Fleximaal NV.